Tháng 7 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 47,490.33 223.54
SVR L 45,079.23 212.19
SVR 5 35,517.28 167.18
SVR GP 35,321.51 166.26
SVR 10 34,868.14 164.12
SVR 20 34,734.19 163.49
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.245 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác