Tháng 7/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 43,045.45 197.64
SVR L 40,309.55 185.08
SVR 5 34,563.12 158.69
SVR GP 34,394.10 157.92
SVR 10 33,992.70 156.07
SVR 20 33,876.50 155.54
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3%  tỷ giá: 1 USD=21.780 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác