Tháng 5 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 48,872.49 231.73
SVR L 46,264.18 219.37
SVR 5 35,779.82 169.65
SVR GP 35,585.47 168.73
SVR 10 35,145.64 166.65
SVR 20 35,012.67 166.02
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.090 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác