Tháng 7 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 49,018.22 230.13
SVR L 45,826.10 215.15
SVR 5 37,840.62 177.66
SVR GP 37,644.34 176.73
SVR 10 37,189.80 174.60
SVR 20 37,055.50 173.97
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.300 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác