Tháng 3

Giá chào bán

VND/Kg

US Cents/Kg

SVR CV

49,820.58

236.34

SVR L

46,058.22

218.49

SVR 5

39,341.18

186.63

SVR GP

39,157.15

185.76

SVR 10

38,707.31

183.62

SVR 20

38,584.62

183.04

Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.080 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác