Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 29900 Gia Lai – TP.Pleiku -100
Mủ cao su RSS3 29900 Bình Phước – Lộc Ninh -100
Mủ cao su RSS3 29900 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -100
Mủ cao su RSS3 29900 Bình Dương – Bến Cát -100
Mủ cao su RSS3 29900 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -100
Mủ cao su RSS3 29900 Kon Tum – TP.Kon Tum -100
Mủ cao su RSS3 29900 Đắk Lắk – Buôn Đôn -100
Mủ cao su RSS3 29900 Đắk Nông – Đắk Mil -100
Mủ cao su RSS3 29900 Quảng Trị – Vĩnh Linh -100
Mủ cao su RSS3 29900 Quảng Bình – Bố Trạch -100
Cao su SVR10 24500 Gia Lai – TP.Pleiku -100
Cao su SVR10 24500 Bình Phước – Lộc Ninh -100
Cao su SVR10 24500 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -100
Cao su SVR10 24500 Bình Dương – Bến Cát -100
Cao su SVR10 24500 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -100
Cao su SVR10 24500 Kon Tum – TP.Kon Tum -100
Cao su SVR10 24500 Đắk Lắk – Buôn Đôn -100
Cao su SVR10 24500 Đắk Nông – Đắk Mil -100
Cao su SVR10 24500 Quảng Trị – Vĩnh Linh -100
Cao su SVR10 24500 Quảng Bình – Bố Trạch -100
Cao su SVR3L 29700 Gia Lai – TP.Pleiku -100
Cao su SVR3L 29700 Bình Phước – Lộc Ninh -100
Cao su SVR3L 29700 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -100
Cao su SVR3L 29700 Bình Dương – Bến Cát -100
Cao su SVR3L 29700 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -100
Cao su SVR3L 29700 Kon Tum – TP.Kon Tum -100
Cao su SVR3L 29700 Đắk Lắk – Buôn Đôn -100
Cao su SVR3L 29700 Đắk Nông – Đắk Mil -100
Cao su SVR3L 29700 Quảng Trị – Vĩnh Linh -100
Cao su SVR3L 29700 Quảng Bình – Bố Trạch -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10400 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10400 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10400 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10400 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10400 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10400 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10400 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10400 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10400 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10400 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10400 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10400 Phú Yên – Sông Hinh 0

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác