Tháng 2/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 37,193.70 174.45
SVR L 35,104.98 164.66
SVR 5 29,852.16 140.02
SVR GP 29,676.37 139.20
SVR 10 29,273.11 137.30
SVR 20 29,149.02 136.72
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.320 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác