Cao su SVR3L (chưa bao gồm thuế) tại thị trường cửa khẩu Móng Cái – Đông Hưng ngày 25.2.2014 được chào quanh mức 14600 đến14800 NDT/tấn, giảm 100 NDT/tấn so với ngày 24.2.

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác