Tháng 6/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 42,992.63 197.40
SVR L 40,489.13 185.90
SVR 5 34,573.68 158.74
SVR GP 34,404.67 157.96
SVR 10 33,992.70 156.07
SVR 20 33,876.50 155.54
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3%  tỷ giá: 1 USD=21.770 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác