Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 26900 Gia Lai – TP.Pleiku +400
Mủ cao su RSS3 26900 Bình Phước – Lộc Ninh +400
Mủ cao su RSS3 26900 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +400
Mủ cao su RSS3 26900 Bình Dương – Bến Cát +400
Mủ cao su RSS3 26900 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +400
Mủ cao su RSS3 26900 Kon Tum – TP.Kon Tum +400
Mủ cao su RSS3 26900 Đắk Lắk – Buôn Đôn +400
Mủ cao su RSS3 26900 Đắk Nông – Đắk Mil +400
Mủ cao su RSS3 26900 Quảng Trị – Vĩnh Linh +400
Mủ cao su RSS3 26900 Quảng Bình – Bố Trạch +400
Cao su SVR10 22000 Gia Lai – TP.Pleiku +300
Cao su SVR10 22000 Bình Phước – Lộc Ninh +300
Cao su SVR10 22000 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +300
Cao su SVR10 22000 Bình Dương – Bến Cát +300
Cao su SVR10 22000 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +300
Cao su SVR10 22000 Kon Tum – TP.Kon Tum +300
Cao su SVR10 22000 Đắk Lắk – Buôn Đôn +300
Cao su SVR10 22000 Đắk Nông – Đắk Mil +300
Cao su SVR10 22000 Quảng Trị – Vĩnh Linh +300
Cao su SVR10 22000 Quảng Bình – Bố Trạch +300
Cao su SVR3L 26700 Gia Lai – TP.Pleiku +400
Cao su SVR3L 26700 Bình Phước – Lộc Ninh +400
Cao su SVR3L 26700 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +400
Cao su SVR3L 26700 Bình Dương – Bến Cát +400
Cao su SVR3L 26700 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +400
Cao su SVR3L 26700 Kon Tum – TP.Kon Tum +400
Cao su SVR3L 26700 Đắk Lắk – Buôn Đôn +400
Cao su SVR3L 26700 Đắk Nông – Đắk Mil +400
Cao su SVR3L 26700 Quảng Trị – Vĩnh Linh +400
Cao su SVR3L 26700 Quảng Bình – Bố Trạch +400
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9300 Gia Lai – TP.Pleiku +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9300 Bình Phước – Lộc Ninh +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9300 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9300 Bình Dương – Bến Cát +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9300 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9300 Kon Tum – TP.Kon Tum +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9300 Đắk Lắk – Buôn Đôn +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9300 Đắk Nông – Đắk Mil +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9300 Quảng Trị – Vĩnh Linh +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9300 Quảng Bình – Bố Trạch +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9300 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9300 Phú Yên – Sông Hinh +100

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác