Tháng 7/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 42,654.61 195.84
SVR L 40,446.88 185.71
SVR 5 33,052.57 151.76
SVR GP 32,872.99 150.93
SVR 10 32,482.15 149.14
SVR 20 32,365.95 148.60
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3%  tỷ giá: 1 USD=21.780 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác