Tháng 1/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 39,289.28 183.77
SVR L 36,344.40 169.99
SVR 5 31,636.73 147.97
SVR GP 31,450.09 147.10
SVR 10 31,035.31 145.16
SVR 20 30,910.88 144.58
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.380 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác