Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 26500 Gia Lai – TP.Pleiku -300
Mủ cao su RSS3 26500 Bình Phước – Lộc Ninh -300
Mủ cao su RSS3 26500 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -300
Mủ cao su RSS3 26500 Bình Dương – Bến Cát -300
Mủ cao su RSS3 26500 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -300
Mủ cao su RSS3 26500 Kon Tum – TP.Kon Tum -300
Mủ cao su RSS3 26500 Đắk Lắk – Buôn Đôn -300
Mủ cao su RSS3 26500 Đắk Nông – Đắk Mil -300
Mủ cao su RSS3 26500 Quảng Trị – Vĩnh Linh -300
Mủ cao su RSS3 26500 Quảng Bình – Bố Trạch -300
Cao su SVR10 21700 Gia Lai – TP.Pleiku -200
Cao su SVR10 21700 Bình Phước – Lộc Ninh -200
Cao su SVR10 21700 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -200
Cao su SVR10 21700 Bình Dương – Bến Cát -200
Cao su SVR10 21700 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -200
Cao su SVR10 21700 Kon Tum – TP.Kon Tum -200
Cao su SVR10 21700 Đắk Lắk – Buôn Đôn -200
Cao su SVR10 21700 Đắk Nông – Đắk Mil -200
Cao su SVR10 21700 Quảng Trị – Vĩnh Linh -200
Cao su SVR10 21700 Quảng Bình – Bố Trạch -200
Cao su SVR3L 26300 Gia Lai – TP.Pleiku -300
Cao su SVR3L 26300 Bình Phước – Lộc Ninh -300
Cao su SVR3L 26300 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -300
Cao su SVR3L 26300 Bình Dương – Bến Cát -300
Cao su SVR3L 26300 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -300
Cao su SVR3L 26300 Kon Tum – TP.Kon Tum -300
Cao su SVR3L 26300 Đắk Lắk – Buôn Đôn -300
Cao su SVR3L 26300 Đắk Nông – Đắk Mil -300
Cao su SVR3L 26300 Quảng Trị – Vĩnh Linh -300
Cao su SVR3L 26300 Quảng Bình – Bố Trạch -300
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9200 Gia Lai – TP.Pleiku -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9200 Bình Phước – Lộc Ninh -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9200 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9200 Bình Dương – Bến Cát -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9200 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9200 Kon Tum – TP.Kon Tum -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9200 Đắk Lắk – Buôn Đôn -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9200 Đắk Nông – Đắk Mil -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9200 Quảng Trị – Vĩnh Linh -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9200 Quảng Bình – Bố Trạch -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9200 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9200 Phú Yên – Sông Hinh -100

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác