Tháng 10 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 40,779.07 192.40
SVR L 37,314.86 176.06
SVR 5 30,920.96 145.89
SVR GP 30,725.65 144.97
SVR 10 30,283.63 142.88
SVR 20 30,160.27 142.30
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.195 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác