Tháng 7 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 47,441.15 223.78
SVR L 44,736.98 211.02
SVR 5 35,637.41 168.10
SVR GP 35,442.05 167.18
SVR 10 34,989.65 165.05
SVR 20 34,866.26 164.46
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.200 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác