Tháng 12 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 41,793.45 195.89
SVR L 38,575.39 180.81
SVR 5 32,480.72 152.24
SVR GP 32,294.47 151.37
SVR 10 31,859.88 149.33
SVR 20 31,725.36 148.70
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.335 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác