Tháng 8/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 41,536.94 190.80
SVR L 39,509.72 181.49
SVR 5 32,023.78 147.10
SVR GP 31,854.84 146.32
SVR 10 31,464.18 144.53
SVR 20 31,348.04 144.00
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3%  tỷ giá: 1 USD=21.770 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác