Tháng 12 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 41,234.09 193.95
SVR L 37,924.23 178.38
SVR 5 31,892.23 150.01
SVR GP 31,706.63 149.14
SVR 10 31,263.26 147.05
SVR 20 31,139.52 146.47
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.260 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác