Tháng 7 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 47,666.39 224.89
SVR L 45,199.29 213.25
SVR 5 35,032.79 165.29
SVR GP 34,837.48 164.37
SVR 10 34,385.18 162.23
SVR 20 34,251.54 161.60
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.195 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác