Giá cao su Nội địa Trung Quốc

Loại

Vùng

Giá

(NDT/tấn)

Thay đổi

(NDT/tấn)

SCRWF (Yunnan)

Shandong (North China)

14600-14700

-50

Zhejiang (East China)

14500-14700

-200

Shanghai(East China)

14600-14700

-50

Tianjin (North China)

14800-14900

-50

Yunnan (Southwest China)

14300

+100

SCRWF (Hainan)

Jiangsu (East China)

14800

-200

SCR10

Yunnan (Southwest China)

13200-13300

+50

Shanghai(East China)

13900

-100

Thai RSS3

Shanghai(East China)

15000(with 17% VAT included)

-200

Shandong (North China)

14200-14300 (no tax)

-50

STR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

12800-12900(with 17% VAT included)

-150

SMR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

12800-12900 (with 17% VAT included)

-150

SVR3L

Hengshui (North China)

14800-15000 (no tax)

Shanghai(East China)

14400-14500(with 13% VAT included)

-100

Shandong (North China)

14100 (no tax)

Zhejiang (East China)

14600-14800 (with 13% VAT included)

Guangdong (South China)

14600-15000 (no tax)

Mong Cai Market

12300-12500

Giá quốc tế

Thị trường

Nước

Sản phẩm

Giá (USD/tấn)

Thay đổi (USD/tấn)

International Market

Thailand

RSS3

2140-2170

-15

STR20

1940-1960

-10

RSS3 Composite

1930-1960

-10

Malaysia

SMR20

1920-1940

-25

SMR20 Composite

1910-1930

-10

Indonesia

SIR20

1840-1860

SIR20 Composite

1880-1890

Vietnam

SVR3L

2000

SVR10

1900

Qingdao Free Trade Zone

Thailand

RSS3

2150

+20

STR20

1860-1880

+10

STR20 Composite

1900-1910

Malaysia

SMR20

1860-1880

+10

SMR20 Composite

1900-1910

Indonesia

SIR20

1820-1830

+5

SIR20 Composite

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác