Tháng 6/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 8,801.90 195.16
SVR L 8,397.24 186.19
SVR 5 6,761.10 149.91
SVR GP 6,723.91 149.09
SVR 10 6,636.42 147.15
SVR 20 6,612.36 146.62
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3%  tỷ giá: 1 USD=21.745 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

 

 

V

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác