Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 27400 Gia Lai – TP.Pleiku -400
Mủ cao su RSS3 27400 Bình Phước – Lộc Ninh -400
Mủ cao su RSS3 27400 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -400
Mủ cao su RSS3 27400 Bình Dương – Bến Cát -400
Mủ cao su RSS3 27400 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -400
Mủ cao su RSS3 27400 Kon Tum – TP.Kon Tum -400
Mủ cao su RSS3 27400 Đắk Lắk – Buôn Đôn -400
Mủ cao su RSS3 27400 Đắk Nông – Đắk Mil -400
Mủ cao su RSS3 27400 Quảng Trị – Vĩnh Linh -400
Mủ cao su RSS3 27400 Quảng Bình – Bố Trạch -400
Cao su SVR10 22400 Gia Lai – TP.Pleiku -400
Cao su SVR10 22400 Bình Phước – Lộc Ninh -400
Cao su SVR10 22400 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -400
Cao su SVR10 22400 Bình Dương – Bến Cát -400
Cao su SVR10 22400 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -400
Cao su SVR10 22400 Kon Tum – TP.Kon Tum -400
Cao su SVR10 22400 Đắk Lắk – Buôn Đôn -400
Cao su SVR10 22400 Đắk Nông – Đắk Mil -400
Cao su SVR10 22400 Quảng Trị – Vĩnh Linh -400
Cao su SVR10 22400 Quảng Bình – Bố Trạch -400
Cao su SVR3L 27200 Gia Lai – TP.Pleiku -400
Cao su SVR3L 27200 Bình Phước – Lộc Ninh -400
Cao su SVR3L 27200 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -400
Cao su SVR3L 27200 Bình Dương – Bến Cát -400
Cao su SVR3L 27200 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -400
Cao su SVR3L 27200 Kon Tum – TP.Kon Tum -400
Cao su SVR3L 27200 Đắk Lắk – Buôn Đôn -400
Cao su SVR3L 27200 Đắk Nông – Đắk Mil -400
Cao su SVR3L 27200 Quảng Trị – Vĩnh Linh -400
Cao su SVR3L 27200 Quảng Bình – Bố Trạch -400
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Gia Lai – TP.Pleiku -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Bình Phước – Lộc Ninh -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Bình Dương – Bến Cát -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Kon Tum – TP.Kon Tum -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Đắk Lắk – Buôn Đôn -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Đắk Nông – Đắk Mil -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Quảng Trị – Vĩnh Linh -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Quảng Bình – Bố Trạch -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Phú Yên – Sông Hinh -100

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác