Tham khảo giá cao su thiên nhiên tại khu vực cửa khẩu Lào Cai, NDT/tấn, chưa VAT

 
18/12
17/12
16/12
15/12
12/12
18/12 so 17/12
SVR 3L
8200
8200
8200
8000
7700
0
SVR 5
7600
7600
7500
7300
7000
0
SVR 10
7400
7400
7400
7100
6900
0
SVR 20
7300
7300
7300
7000
6800
0
RSS 3
8300
8300
8300
8000
7700
0


Nguồn: Agromonitor

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác