Giá cao su Nội địa Trung Quốc

Loại

Vùng

Giá

(NDT/tấn)

Thay đổi

(NDT/tấn)

SCRWF (Yunnan)

Shandong (North China)

15500

+50

Zhejiang (East China)

15400-15600

Shanghai(East China)

15400-15500

Tianjin (North China)

15400-15500

Yunnan (Southwest China)

15300

-250

SCRWF (Hainan)

Jiangsu (East China)

15800

SCR10

Yunnan (Southwest China)

14200

Shanghai(East China)

14800-14900

+50

Thai RSS3

Shanghai(East China)

16000-16100

-50

Shandong (North China)

15000-15100 (no tax)

STR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

13800-14000

-150

SMR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

13800-14000

-150

SVR3L

Hengshui (North China)

14800-15000 (no tax)

Shanghai(East China)

15200-15300

Shandong (North China)

14700-14800 (no tax)

Zhejiang (East China)

15200-15400 (with 13% VAT included)

Guangdong (South China)

15000-15400 (no tax)

Mong Cai Market

Giá quốc tế

Thị trường

Nước

Sản phẩm

Giá (USD/tấn)

Thay đổi (USD/tấn)

International Market

Thailand

RSS3

2170-2190

-5

STR20

2040-2080

RSS3 Composite

2030

Malaysia

SMR20

2030-2040

SMR20 Composite

2010-2030

+5

Indonesia

SIR20

1920-1950

SIR20 Composite

1960-1970

+5

Vietnam

SVR3L

SVR10

Qingdao Free Trade Zone

Thailand

RSS3

2220

-5

STR20

1980-2000

STR20 Composite

1950-1980

-25

Malaysia

SMR20

1980-2000

SMR20 Composite

1950-1980

-25

Indonesia

SIR20

1930-1940

SIR20 Composite

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác