Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 27000 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su RSS3 27000 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su RSS3 27000 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su RSS3 27000 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su RSS3 27000 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR10 22100 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR10 22100 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR10 22100 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR10 22100 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR10 22100 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR3L 26800 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR3L 26800 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR3L 26800 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR3L 26800 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR3L 26800 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10400 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10400 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10400 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10400 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10400 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10400 Phú Yên – Sông Hinh 0

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác