Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 26800 Gia Lai – TP.Pleiku -100
Mủ cao su RSS3 26800 Bình Phước – Lộc Ninh -100
Mủ cao su RSS3 26800 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -100
Mủ cao su RSS3 26800 Bình Dương – Bến Cát -100
Mủ cao su RSS3 26800 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -100
Mủ cao su RSS3 26800 Kon Tum – TP.Kon Tum -100
Mủ cao su RSS3 26800 Đắk Lắk – Buôn Đôn -100
Mủ cao su RSS3 26800 Đắk Nông – Đắk Mil -100
Mủ cao su RSS3 26800 Quảng Trị – Vĩnh Linh -100
Mủ cao su RSS3 26800 Quảng Bình – Bố Trạch -100
Cao su SVR10 21900 Gia Lai – TP.Pleiku -100
Cao su SVR10 21900 Bình Phước – Lộc Ninh -100
Cao su SVR10 21900 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -100
Cao su SVR10 21900 Bình Dương – Bến Cát -100
Cao su SVR10 21900 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -100
Cao su SVR10 21900 Kon Tum – TP.Kon Tum -100
Cao su SVR10 21900 Đắk Lắk – Buôn Đôn -100
Cao su SVR10 21900 Đắk Nông – Đắk Mil -100
Cao su SVR10 21900 Quảng Trị – Vĩnh Linh -100
Cao su SVR10 21900 Quảng Bình – Bố Trạch -100
Cao su SVR3L 26600 Gia Lai – TP.Pleiku -100
Cao su SVR3L 26600 Bình Phước – Lộc Ninh -100
Cao su SVR3L 26600 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -100
Cao su SVR3L 26600 Bình Dương – Bến Cát -100
Cao su SVR3L 26600 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -100
Cao su SVR3L 26600 Kon Tum – TP.Kon Tum -100
Cao su SVR3L 26600 Đắk Lắk – Buôn Đôn -100
Cao su SVR3L 26600 Đắk Nông – Đắk Mil -100
Cao su SVR3L 26600 Quảng Trị – Vĩnh Linh -100
Cao su SVR3L 26600 Quảng Bình – Bố Trạch -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9300 Gia Lai – TP.Pleiku -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9300 Bình Phước – Lộc Ninh -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9300 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9300 Bình Dương – Bến Cát -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9300 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9300 Kon Tum – TP.Kon Tum -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9300 Đắk Lắk – Buôn Đôn -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9300 Đắk Nông – Đắk Mil -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9300 Quảng Trị – Vĩnh Linh -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9300 Quảng Bình – Bố Trạch -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9300 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9300 Phú Yên – Sông Hinh -100

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác