Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 26800 Bình Phước – Lộc Ninh -500
Mủ cao su RSS3 26800 Bình Dương – Bến Cát -500
Mủ cao su RSS3 26800 Kon Tum – TP.Kon Tum -500
Mủ cao su RSS3 26800 Đắk Nông – Đắk Mil -500
Mủ cao su RSS3 26800 Quảng Bình – Bố Trạch -500
Cao su SVR10 21900 Bình Phước – Lộc Ninh -400
Cao su SVR10 21900 Bình Dương – Bến Cát -400
Cao su SVR10 21900 Kon Tum – TP.Kon Tum -400
Cao su SVR10 21900 Đắk Nông – Đắk Mil -400
Cao su SVR10 21900 Quảng Bình – Bố Trạch -400
Cao su SVR3L 26900 Bình Phước – Lộc Ninh -200
Cao su SVR3L 26900 Bình Dương – Bến Cát -200
Cao su SVR3L 26900 Kon Tum – TP.Kon Tum -200
Cao su SVR3L 26900 Đắk Nông – Đắk Mil -200
Cao su SVR3L 26900 Quảng Bình – Bố Trạch -200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9000 Bình Phước – Lộc Ninh +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9000 Bình Dương – Bến Cát +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9000 Kon Tum – TP.Kon Tum +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9000 Đắk Nông – Đắk Mil +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9000 Quảng Bình – Bố Trạch +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9000 Phú Yên – Sông Hinh +100

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác