Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 27700 Bình Phước – Lộc Ninh -500
Mủ cao su RSS3 27700 Bình Dương – Bến Cát -500
Mủ cao su RSS3 27700 Kon Tum – TP.Kon Tum -500
Mủ cao su RSS3 27700 Đắk Nông – Đắk Mil -500
Mủ cao su RSS3 27700 Quảng Bình – Bố Trạch -500
Cao su SVR10 22600 Bình Phước – Lộc Ninh -400
Cao su SVR10 22600 Bình Dương – Bến Cát -400
Cao su SVR10 22600 Kon Tum – TP.Kon Tum -400
Cao su SVR10 22600 Đắk Nông – Đắk Mil -400
Cao su SVR10 22600 Quảng Bình – Bố Trạch -400
Cao su SVR3L 27500 Bình Phước – Lộc Ninh -500
Cao su SVR3L 27500 Bình Dương – Bến Cát -500
Cao su SVR3L 27500 Kon Tum – TP.Kon Tum -500
Cao su SVR3L 27500 Đắk Nông – Đắk Mil -500
Cao su SVR3L 27500 Quảng Bình – Bố Trạch -500
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10800 Bình Phước – Lộc Ninh -200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10800 Bình Dương – Bến Cát -200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10800 Kon Tum – TP.Kon Tum -200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10800 Đắk Nông – Đắk Mil -200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10800 Quảng Bình – Bố Trạch -200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10800 Phú Yên – Sông Hinh -200

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác