Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 29000 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su RSS3 29000 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su RSS3 29000 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su RSS3 29000 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su RSS3 29000 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR10 23700 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR10 23700 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR10 23700 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR10 23700 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR10 23700 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR3L 28800 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR3L 28800 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR3L 28800 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR3L 28800 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR3L 28800 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11000 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11000 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11000 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11000 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11000 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11000 Phú Yên – Sông Hinh 0

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác