Giá cao su thành phẩm tại các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên hôm 28/7 giảm 100đ/kg so với hôm 25/7. 

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 28/7

Chủng loại Ngày 28/7 Ngày 25/7 Thay đổi
SVR 3L 32200 32300 -100
SVR 20 26300 26300 0
SVR 10 26600 26600 0

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 28/7

Chủng loại Ngày 28/7 Ngày 25/7 Thay đổi
SVR 5 27300 27400 -100
SVR L 32400 32400 0

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 28/7

Chủng loại Ngày 28/7 Ngày 25/7 Thay đổi
RSS1 33000 33000 0
RSS3 32500 32500 0

Nguồn: AgroMonitor

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác