Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 27000 Gia Lai – TP.Pleiku +400
Mủ cao su RSS3 27000 Bình Phước – Lộc Ninh +400
Mủ cao su RSS3 27000 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +400
Mủ cao su RSS3 27000 Bình Dương – Bến Cát +400
Mủ cao su RSS3 27000 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +400
Mủ cao su RSS3 27000 Kon Tum – TP.Kon Tum +400
Mủ cao su RSS3 27000 Đắk Lắk – Buôn Đôn +400
Mủ cao su RSS3 27000 Đắk Nông – Đắk Mil +400
Mủ cao su RSS3 27000 Quảng Trị – Vĩnh Linh +400
Mủ cao su RSS3 27000 Quảng Bình – Bố Trạch +400
Cao su SVR10 22100 Gia Lai – TP.Pleiku +400
Cao su SVR10 22100 Bình Phước – Lộc Ninh +400
Cao su SVR10 22100 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +400
Cao su SVR10 22100 Bình Dương – Bến Cát +400
Cao su SVR10 22100 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +400
Cao su SVR10 22100 Kon Tum – TP.Kon Tum +400
Cao su SVR10 22100 Đắk Lắk – Buôn Đôn +400
Cao su SVR10 22100 Đắk Nông – Đắk Mil +400
Cao su SVR10 22100 Quảng Trị – Vĩnh Linh +400
Cao su SVR10 22100 Quảng Bình – Bố Trạch +400
Cao su SVR3L 26800 Gia Lai – TP.Pleiku +400
Cao su SVR3L 26800 Bình Phước – Lộc Ninh +400
Cao su SVR3L 26800 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +400
Cao su SVR3L 26800 Bình Dương – Bến Cát +400
Cao su SVR3L 26800 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +400
Cao su SVR3L 26800 Kon Tum – TP.Kon Tum +400
Cao su SVR3L 26800 Đắk Lắk – Buôn Đôn +400
Cao su SVR3L 26800 Đắk Nông – Đắk Mil +400
Cao su SVR3L 26800 Quảng Trị – Vĩnh Linh +400
Cao su SVR3L 26800 Quảng Bình – Bố Trạch +400
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Gia Lai – TP.Pleiku +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Bình Phước – Lộc Ninh +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Bình Dương – Bến Cát +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Kon Tum – TP.Kon Tum +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Đắk Lắk – Buôn Đôn +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Đắk Nông – Đắk Mil +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Quảng Trị – Vĩnh Linh +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Quảng Bình – Bố Trạch +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Phú Yên – Sông Hinh +100

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác