Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 28200 Gia Lai – TP.Pleiku +300
Mủ cao su RSS3 28200 Bình Phước – Lộc Ninh +300
Mủ cao su RSS3 28200 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +300
Mủ cao su RSS3 28200 Bình Dương – Bến Cát +300
Mủ cao su RSS3 28200 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +300
Mủ cao su RSS3 28200 Kon Tum – TP.Kon Tum +300
Mủ cao su RSS3 28200 Đắk Lắk – Buôn Đôn +300
Mủ cao su RSS3 28200 Đắk Nông – Đắk Mil +300
Mủ cao su RSS3 28200 Quảng Trị – Vĩnh Linh +300
Mủ cao su RSS3 28200 Quảng Bình – Bố Trạch +300
Cao su SVR10 23100 Gia Lai – TP.Pleiku +300
Cao su SVR10 23100 Bình Phước – Lộc Ninh +300
Cao su SVR10 23100 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +300
Cao su SVR10 23100 Bình Dương – Bến Cát +300
Cao su SVR10 23100 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +300
Cao su SVR10 23100 Kon Tum – TP.Kon Tum +300
Cao su SVR10 23100 Đắk Lắk – Buôn Đôn +300
Cao su SVR10 23100 Đắk Nông – Đắk Mil +300
Cao su SVR10 23100 Quảng Trị – Vĩnh Linh +300
Cao su SVR10 23100 Quảng Bình – Bố Trạch +300
Cao su SVR3L 28000 Gia Lai – TP.Pleiku +300
Cao su SVR3L 28000 Bình Phước – Lộc Ninh +300
Cao su SVR3L 28000 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +300
Cao su SVR3L 28000 Bình Dương – Bến Cát +300
Cao su SVR3L 28000 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +300
Cao su SVR3L 28000 Kon Tum – TP.Kon Tum +300
Cao su SVR3L 28000 Đắk Lắk – Buôn Đôn +300
Cao su SVR3L 28000 Đắk Nông – Đắk Mil +300
Cao su SVR3L 28000 Quảng Trị – Vĩnh Linh +300
Cao su SVR3L 28000 Quảng Bình – Bố Trạch +300
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9800 Gia Lai – TP.Pleiku +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9800 Bình Phước – Lộc Ninh +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9800 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9800 Bình Dương – Bến Cát +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9800 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9800 Kon Tum – TP.Kon Tum +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9800 Đắk Lắk – Buôn Đôn +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9800 Đắk Nông – Đắk Mil +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9800 Quảng Trị – Vĩnh Linh +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9800 Quảng Bình – Bố Trạch +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9800 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9800 Phú Yên – Sông Hinh +100

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác