Tên sản phẩm Giá Đơn vị đo Tỉnh/thành Ngày
Mủ cao su RSS3 2019 USD Gia Lai 29/04/2014
Mủ cao su RSS3 2019 USD Bình Phước 29/04/2014
Mủ cao su RSS3 2019 USD Đồng Nai 29/04/2014
Mủ cao su RSS3 2019 USD Bình Dương 29/04/2014
Mủ cao su RSS3 2019 USD Tây Ninh 29/04/2014
Mủ cao su RSS3 2019 USD Kon Tum 29/04/2014
Mủ cao su RSS3 2019 USD Đắk Lắk 29/04/2014
Mủ cao su RSS3 2019 USD Đắk Nông 29/04/2014
Mủ cao su RSS3 2019 USD Quảng Trị 29/04/2014
Mủ cao su RSS3 2019 USD Quảng Bình 29/04/2014
Mủ cao su RSS3 43600 VNĐ Gia Lai 29/04/2014
Mủ cao su RSS3 43600 VNĐ Bình Phước 29/04/2014
Mủ cao su RSS3 43600 VNĐ Đồng Nai 29/04/2014
Mủ cao su RSS3 43600 VNĐ Bình Dương 29/04/2014
Mủ cao su RSS3 43600 VNĐ Tây Ninh 29/04/2014
Mủ cao su RSS3 43600 VNĐ Kon Tum 29/04/2014
Mủ cao su RSS3 43600 VNĐ Đắk Lắk 29/04/2014
Mủ cao su RSS3 43600 VNĐ Đắk Nông 29/04/2014
Mủ cao su RSS3 43600 VNĐ Quảng Trị 29/04/2014
Mủ cao su RSS3 43600 VNĐ Quảng Bình 29/04/2014
Cao su SVR10 35000 VNĐ Gia Lai 29/04/2014
Cao su SVR10 35000 VNĐ Bình Phước 29/04/2014
Cao su SVR10 35000 VNĐ Đồng Nai 29/04/2014
Cao su SVR10 35000 VNĐ Bình Dương 29/04/2014
Cao su SVR10 35000 VNĐ Tây Ninh 29/04/2014
Cao su SVR10 35000 VNĐ Kon Tum 29/04/2014
Cao su SVR10 35000 VNĐ Đắk Lắk 29/04/2014
Cao su SVR10 35000 VNĐ Đắk Nông 29/04/2014
Cao su SVR10 35000 VNĐ Quảng Trị 29/04/2014
Cao su SVR10 35000 VNĐ Quảng Bình 29/04/2014
Cao su SVR3L 43300 VNĐ Gia Lai 29/04/2014
Cao su SVR3L 43300 VNĐ Bình Phước 29/04/2014
Cao su SVR3L 43300 VNĐ Đồng Nai 29/04/2014
Cao su SVR3L 43300 VNĐ Bình Dương 29/04/2014
Cao su SVR3L 43300 VNĐ Tây Ninh 29/04/2014
Cao su SVR3L 43300 VNĐ Kon Tum 29/04/2014
Cao su SVR3L 43300 VNĐ Đắk Lắk 29/04/2014
Cao su SVR3L 43300 VNĐ Đắk Nông 29/04/2014
Cao su SVR3L 43300 VNĐ Quảng Trị 29/04/2014
Cao su SVR3L 43300 VNĐ Quảng Bình 29/04/2014
Mủ cao su tươi(nước) 280 VNĐ Gia Lai 29/04/2014
Mủ cao su tươi(nước) 280 VNĐ Bình Phước 29/04/2014
Mủ cao su tươi(nước) 280 VNĐ Đồng Nai 29/04/2014
Mủ cao su tươi(nước) 280 VNĐ Bình Dương 29/04/2014
Mủ cao su tươi(nước) 280 VNĐ Tây Ninh 29/04/2014
Mủ cao su tươi(nước) 280 VNĐ Kon Tum 29/04/2014
Mủ cao su tươi(nước) 280 VNĐ Đắk Lắk 29/04/2014
Mủ cao su tươi(nước) 280 VNĐ Đắk Nông 29/04/2014
Mủ cao su tươi(nước) 280 VNĐ Quảng Trị 29/04/2014
Mủ cao su tươi(nước) 280 VNĐ Quảng Bình 29/04/2014
Mủ cao su tươi(nước) 280 VNĐ Bình Thuận 29/04/2014
Mủ cao su tươi(nước) 280 VNĐ Phú Yên 29/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10300 VNĐ Gia Lai 29/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10300 VNĐ Bình Phước 29/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10300 VNĐ Đồng Nai 29/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10300 VNĐ Bình Dương 29/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10300 VNĐ Tây Ninh 29/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10300 VNĐ Kon Tum 29/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10300 VNĐ Đắk Lắk 29/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10300 VNĐ Đắk Nông 29/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10300 VNĐ Quảng Trị 29/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10300 VNĐ Quảng Bình 29/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10300 VNĐ Bình Thuận 29/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10300 VNĐ Phú Yên 29/04/2014

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác