Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 27300 Bình Phước – Lộc Ninh -900
Mủ cao su RSS3 27300 Bình Dương – Bến Cát -900
Mủ cao su RSS3 27300 Kon Tum – TP.Kon Tum -900
Mủ cao su RSS3 27300 Đắk Nông – Đắk Mil -900
Mủ cao su RSS3 27300 Quảng Bình – Bố Trạch -900
Cao su SVR10 22300 Bình Phước – Lộc Ninh -800
Cao su SVR10 22300 Bình Dương – Bến Cát -800
Cao su SVR10 22300 Kon Tum – TP.Kon Tum -800
Cao su SVR10 22300 Đắk Nông – Đắk Mil -800
Cao su SVR10 22300 Quảng Bình – Bố Trạch -800
Cao su SVR3L 27100 Bình Phước – Lộc Ninh -900
Cao su SVR3L 27100 Bình Dương – Bến Cát -900
Cao su SVR3L 27100 Kon Tum – TP.Kon Tum -900
Cao su SVR3L 27100 Đắk Nông – Đắk Mil -900
Cao su SVR3L 27100 Quảng Bình – Bố Trạch -900
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8900 Bình Phước – Lộc Ninh -300
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8900 Bình Dương – Bến Cát -300
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8900 Kon Tum – TP.Kon Tum -300
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8900 Đắk Nông – Đắk Mil -300
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8900 Quảng Bình – Bố Trạch -300
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8900 Phú Yên – Sông Hinh -300

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác