Tháng 6 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 48,981.63 231.98
SVR L 45,684.10 216.36
SVR 5 35,934.88 170.19
SVR GP 35,740.30 169.27
SVR 10 35,289.71 167.13
SVR 20 35,156.58 166.50
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.115 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác