Trong tuần từ ngày 14/7 đến 18/7/2014, giá cao su thiên nhiên tại các sàn giao dịch trên thế giới giảm liên tục trong hai phiên đầu tuần sau đó tăng dần trở lại đến cuối tuần. So với cuối tuần trước, vào ngày cuối tuần 18/7, giá cao su RSS 3 trên sàn TOCOM Nhật Bản hợp đồng giao tháng 12/2014 đạt 1.995,5 USD/tấn (+0,4%) và giá cao su TSR 20 kỳ hạn tháng 8/2014 trên sàn SICOM Singapore đạt 1.690 USD/tấn (+0,8%); giá SMR 20 xuất khẩu tại Malaysia đạt 1.698 USD/tấn (+1,2%); giá SVR 3L của Việt Nam đạt 1.895 USD/tấn (-2,6%).

Tin tức liên quan đến thị trường cao su trong tuần

– Tồn kho cao su tại các cảng biển Nhật Bản tính đến ngày 30/6/2014 là 20.874 tấn, giảm 1,6% so với 10 ngày trước đó, theo số liệu từ Hiệp hội Kinh doanh Cao su Nhật Bản. Trong khi đó, tồn kho cao su được giám sát bởi Sàn Giao dịch Thượng Hải đã tăng 1,8% từ cuối tuần trước (11/7).

– Thị trường dầu thế giới đã ổn định trở lại sau khi giảm liên tục trong tuần trước. Giá dầu ngọt, nhẹ giao tháng 8 tăng 0,1% lên 100,91 USD/thùng trên sàn Nymex trong khi giá dầu Brent tăng 0,3% trên sàn ICE lên 106,98 USD/thùng.

– Theo số liệu vừa công bố ngày 16/7/2014, GDP Trung Quốc trong quý II tăng trưởng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn so với dự báo 7,4% cũng như tốc độ tăng trưởng 7,4% của quý I. Số liệu này đã củng cố thêm niềm tin của Chính phủ Trung Quốc rằng kinh tế đang trên đà phục hồi mạnh mẽ nhờ các biện pháp kích thích của Chính phủ.

– Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Cao su Ấn Độ, sau khi giảm trong tháng 4 và 5, sản lượng cao su thiên nhiên của Ấn Độ trong tháng 6/2014 đã tăng trở lại, đạt 63.000 tấn, tăng 65,8% so với 38.000 tấn tháng 6/2013. Sản lượng cao su thiên nhiên của Ấn Độ trong 6 tháng đầu năm tài khóa hiện tại đạt 167.000 tấn, tăng 11,3% so với 150.000 tấn cùng kỳ năm ngoái.

Nhập khẩu cao su của Ấn Độ tháng 6 đạt 32.550 tấn, tăng 42% so với 23.001 tấn tháng 6/2013. Quý II, nhập khẩu cao su của Ấn Độ đạt 96,392 tấn, tăng 65% so với 58.345 tấn cùng kỳ năm ngoái.

Diễn biến giá cao su trên thị trường quốc tế trong tuần 14/7 – 18/7/2014

Trong tuần qua, giá cao su RSS 3 giao tháng 12/2014 trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Tokyo giảm nhẹ trong hai phiên đầu tuần trước những biến động trái chiều từ thị trường như áp lực từ tồn kho cao su tăng khi các nhà đầu tư bán cắt lỗ, trong khi giá dầu thế giới bất ngờ phục hồi đầu tuần sau khi giảm liên tục trong tuần trước có tác động hỗ trợ một phần đến giá cao su. Trong những phiên tiếp theo, giá cao su biến động tăng dần trở lại nhờ số liệu lạc quan từ Trung Quốc khi GDP nước này trong quý II/2014 tăng trưởng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn so với dự báo 7,4% của các chuyên gia. Kết thúc tuần (18/7) giá cao su đạt 1.995,5 USD/tấn, tăng 20 USD/tấn (+1,0%) so với ngày đầu tuần (14/7) và tăng 8 USD/tấn (+0,4%) so với ngày cuối tuần trước (11/7).

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 14.7 đến 18.7.2014

Kết thúc ba tuần tháng 7/2014, giá cao su RSS 3 (TOCOM) trung bình đạt 2.013 USD/tấn đối với loại hợp đồng giao sau 5 tháng, tăng 19 USD/tấn (+1,0%) so với mức giá trung bình tháng 6/2014 nhưng giảm 451 USD/tấn (-18,3%) so với tháng 7/2013.

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 14.7 đến 18.7.2014

Giá cao su TSR 20 kỳ hạn trên sàn SICOM Singapore tuần qua biến động tương tự như tài sàn TOCOM. Vào cuối tuần ngày 18/7, giá cao su TSR 20 hợp đồng giao tháng 8/2014 đạt 1.690 USD/tấn, tăng 21 USD/tấn (+1,3%) so với ngày đầu tuần và tăng 13 USD/tấn (+0,8%) so với ngày cuối tuần trước (11/7).

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 14.7 đến 18.7.2014

Kết thúc ba tuần tháng 7/2014, giá TSR 20 trung bình hợp đồng giao sau 1 tháng đạt 1.693 USD/tấn, giảm 16 USD/tấn (-0,9%) so với trung bình tháng 6/2014, và giảm 540 USD/tấn (-24,2%) so với tháng 7/2013.

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 14.7 đến 18.7.2014

Tại Sở Giao dịch Cao su Malaysia (MRE), giá cao su SMR 20 xuất khẩu biến động như tại hai sàn TOCOM và SICOM. Kết thúc tuần, giá SMR 20 đạt 1.698 USD/tấn, tăng 18,5 USD/tấn (+1,1%) so với ngày đầu tuần và tăng 19,5 USD/tấn (+1,2%) so với ngày cuối tuần trước.

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 14.7 đến 18.7.2014

Giá SMR 20 trung bình ba tuần tháng 7/2014 đạt 1.703 USD/tấn, giảm 10 USD/tấn (-0,6%) so với trung bình tháng 6/2014 và giảm 540 USD/tấn (-24,1%) so với tháng 7/2013.

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 14.7 đến 18.7.2014

Giá cao su Việt Nam xuất khẩu trong tuần 14/7 – 18/7/2014

Trong tuần từ 14/7 – 18/7/2014, giá cao su Việt Nam xuất khẩu giảm 1 lần vào ngày 15/7 trừ các chủng loại như SVR 5, SVR 10, SVR 20 không thay đổi kể từ đầu tháng 7. Kết thúc tuần, giá SVR 3L xuất khẩu ngày 18/7 giảm còn 1.895 USD/tấn, giảm 50 USD/tấn (-2,6%) so với ngày đầu tuần và ngày cuối tuần trước đó (11/7).

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 14.7 đến 18.7.2014

Giá SVR 3L của Việt Nam xuất khẩu trung bình ba tuần tháng 7/2014 đạt 1.931 USD/tấn, giảm 34 USD/tấn (-1,7%) so với mức trung bình tháng 6/2014, và giảm 294 USD/tấn (-13,2%) so với tháng 7/2013.

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 14.7 đến 18.7.2014

Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác