Trong tuần từ ngày 15/6 đến 19/6/2015, giá cao su thiên nhiên tại các sàn giao dịch trên thế giới đều giảm nhẹ so với cuối tuần trước. Kết thúc tuần, ngày 19/6, giá cao su RSS 3 trên sàn TOCOM Nhật Bản hợp đồng giao tháng 11/2015 là 1.863 USD/tấn, giảm 0,9% so với cuối tuần trước; giá cao su TSR 20 kỳ hạn tháng 7/2015 trên sàn SICOM Singapore là 1.580 USD/tấn (-0,4%); giá SMR 20 của Malaysia xuất khẩu do Tổng cục Cao su Malaysia (MRB) chào bán ở mức 1.571 USD/tấn (-1,2%); giá SVR 3L xuất khẩu chào bán của Việt Nam ở mức 1.790 USD/tấn, không đổi.

Tin tức liên quan đến thị trường cao su trong tuần

– Trong tháng 4/2015, sản lượng cao su thiên nhiên của Malaysia giảm 40,8% so với tháng 3/2015 xuống còn 35.850 tấn và giảm 1,4% so với cùng kỳ tháng 4/2014. Xuất khẩu cao su thiên nhiên của Malaysia trong tháng 4/2015 giảm 19,8% so với tháng trước và giảm 24% so với cùng kỳ. Trong khi đó, nhập khẩu cao su trong tháng 4/2015 cũng giảm 10,9% so với tháng trước. Tiêu thụ cao su thiên nhiên trong tháng 4/2015 của Malaysia đã tăng 7,4% so với cùng kỳ và đạt 39.909 tấn.

– Giá dầu phiên ngày 15/6/2015 đã giảm phiên thứ 3 liên tiếp khi thị trường tiếp tục lo ngại trước tình trạng dư thừa nguồn cung. Chốt phiên ngày 15/6, giá dầu WTI ngọt nhẹ giao tháng 7/2015 trên sàn Nymex New York giảm 44 cent, xuống 59,52 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent, chuẩn toàn cầu giao tháng 7/2015 trên sàn ICE Futures Europe London giảm 1,26 USD, xuống 62,61 USD/thùng.

– Dự trữ cao su thô tại các cảng của Nhật Bản đạt 13.271 tấn tính đến 31/5, tăng 4,4% so với dự trữ trước đó, Hiệp hội thương mại cao su Nhật Bản cho biết.

Diễn biến giá cao su trên thị trường quốc tế trong tuần 15/6 – 19/6/2015

Trong tuần qua, giá cao su RSS 3 giao tháng 11/2015 trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Tokyo (TOCOM) giảm xuống trong phiên đầu tuần (15/6) do giá dầu thế giới suy giảm và các nhà dầu tư chốt lời trước áp lực từ giá cao su kỳ hạn tại sàn Giao dịch Thượng Hải giảm vào đầu tuần. Trong các phiên còn lại, giá cao su tăng nhẹ trở lại và chỉ dao động với biên độ nhẹ đến cuối tuần. Kết thúc tuần (19/6), giá cao su RSS 3 giao tháng 11/2015 (TOCOM) đạt 1.863 USD/tấn, tăng 11 USD/tấn (+0,6%) so với ngày đầu tuần (15/6) nhưng giảm 17 USD/tấn (-0,9%) so với ngày cuối tuần trước (12/6).

Trong tháng 6/2015, từ ngày 01 – 19/6/2015, giá cao su RSS 3 (TOCOM) trung bình đạt 1.899 USD/tấn đối với loại hợp đồng giao sau 5 tháng, tăng 47 USD/tấn (+2,5%) so với mức giá trung bình tháng 5/2015 nhưng giảm 95 USD/tấn (-4,8%) so với tháng 6/2014.

Giá cao su TSR 20 kỳ hạn trên sàn SICOM Singapore tuần qua giảm trong phiên đầu tuần (15/6). Sau khi tăng nhẹ trong phiên tiếp theo (16/6) thì giá cao su TSR 20 tại sàn SICOM biến động giảm dần trong các phiên còn lại. Vào cuối tuần, ngày 19/6, giá cao su TSR 20 hợp đồng giao tháng 7/2015 đạt 1.580 USD/tấn, giảm 11 USD/tấn (-0,7%) so với ngày đầu tuần và giảm 7 USD/tấn (-0,4%) so với ngày cuối tuần trước (12/6).

Trong tháng 6/2015, từ ngày 01 – 19/6/2015, giá TSR 20 trung bình hợp đồng giao sau 1 tháng đạt 1.604 USD/tấn, tăng 56 USD/tấn (+3,6%) so với trung bình tháng 5/2015, nhưng giảm 105 USD/tấn (-6,2%) so với tháng 6/2014.

Tại Sở Giao dịch Cao su Malaysia (MRE), giá cao su SMR 20 xuất khẩu do MRB chào bán biến động tương tự như tại sàn TOCOM. Kết thúc tuần, ngày 19/6, giá SMR 20 đạt 1.571 USD/tấn, tăng 5 USD/tấn (+0,3%) so với ngày đầu tuần nhưng giảm 19 USD/tấn (-1,2%) so với ngày cuối tuần trước.

Trong tháng 6/2015, từ ngày 01 – 19/6/2015, giá SMR 20 trung bình do MRB chào bán đạt 1.593 USD/tấn, tăng 70 USD/tấn (+4,6%) so với trung bình tháng 5/2015 nhưng giảm 120 USD/tấn (-7,0%) so với tháng 6/2014.

Giá cao su Việt Nam xuất khẩu chào bán trong tuần 15/6 – 19/6/2015

Trong tuần từ 15/6 – 19/6/2015, giá cao su Việt Nam xuất khẩu chào bán tiếp tục giữ ổn định, giá SVR 3L xuất khẩu chào bán vẫn là 1.790 USD/tấn, không đổi so với ngày đầu tuần và ngày cuối tuần trước đó (12/6).

Trong tháng 6/2015, từ ngày 01 – 19/6/2015, giá SVR 3L của Việt Nam xuất khẩu chào bán đạt trung bình 1.782 USD/tấn, tăng 102 USD/tấn (+6,0%) so với mức trung bình trong tháng 5/2015, nhưng giảm 183 USD/tấn (-9,3%) so với tháng 6/2014.

Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác