Khách hàng Trung Quốc tìm cách mua cao su Thái Lan trong tuần 08 – 12/9/2014 khi giá giảm xuống mức rất thấp sau nhiều năm gần đây, nhưng tình hình này không phải do nhu cầu tiêu thụ cao su của Trung Quốc được cải thiện.

Giá cao su tiếp tục giảm khi Chính phủ Thái Lan đã quyết định bán 100.000 tấn trong số 200.000 tấn cao su dự trữ.

STR 20 của Thái Lan đã được bán với giá 1,57 USD/kg bao gồm cả phí vận chuyển đến Trung Quốc hoặc 1,55 USD/tấn không bao gồm phí vận chuyển. RSS 3 được bán với giá FOB là 1,65 USD/kg. Giao dịch mua bán RSS 3 rất ít trong những ngày gần đây.

Một số thương nhân Indonesia đã ngưng giao dịch khi SIR 20 được chào mua với giá 1,49 – 1,5 USD/kg. Một đại lý bán hàng cho biết họ sẽ không có lãi nếu giá dưới 1,62 – 1,63 USD/kg.

Cao su Malaysia SMR 20 được bán với giá 1,59 USD/kg vào ngày thứ sáu 12/9 bao gồm cả phí vận chuyển đến Thanh Đảo, Trung Quốc.

Theo VRA

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác