Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 27600 Gia Lai – TP.Pleiku +900
Mủ cao su RSS3 27600 Bình Phước – Lộc Ninh +900
Mủ cao su RSS3 27600 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +900
Mủ cao su RSS3 27600 Bình Dương – Bến Cát +900
Mủ cao su RSS3 27600 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +900
Mủ cao su RSS3 27600 Kon Tum – TP.Kon Tum +900
Mủ cao su RSS3 27600 Đắk Lắk – Buôn Đôn +900
Mủ cao su RSS3 27600 Đắk Nông – Đắk Mil +900
Mủ cao su RSS3 27600 Quảng Trị – Vĩnh Linh +900
Mủ cao su RSS3 27600 Quảng Bình – Bố Trạch +900
Cao su SVR10 22600 Gia Lai – TP.Pleiku +800
Cao su SVR10 22600 Bình Phước – Lộc Ninh +800
Cao su SVR10 22600 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +800
Cao su SVR10 22600 Bình Dương – Bến Cát +800
Cao su SVR10 22600 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +800
Cao su SVR10 22600 Kon Tum – TP.Kon Tum +800
Cao su SVR10 22600 Đắk Lắk – Buôn Đôn +800
Cao su SVR10 22600 Đắk Nông – Đắk Mil +800
Cao su SVR10 22600 Quảng Trị – Vĩnh Linh +800
Cao su SVR10 22600 Quảng Bình – Bố Trạch +800
Cao su SVR3L 27400 Gia Lai – TP.Pleiku +900
Cao su SVR3L 27400 Bình Phước – Lộc Ninh +900
Cao su SVR3L 27400 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +900
Cao su SVR3L 27400 Bình Dương – Bến Cát +900
Cao su SVR3L 27400 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +900
Cao su SVR3L 27400 Kon Tum – TP.Kon Tum +900
Cao su SVR3L 27400 Đắk Lắk – Buôn Đôn +900
Cao su SVR3L 27400 Đắk Nông – Đắk Mil +900
Cao su SVR3L 27400 Quảng Trị – Vĩnh Linh +900
Cao su SVR3L 27400 Quảng Bình – Bố Trạch +900
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Gia Lai – TP.Pleiku +400
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Bình Phước – Lộc Ninh +400
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +400
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Bình Dương – Bến Cát +400
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +400
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Kon Tum – TP.Kon Tum +400
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Đắk Lắk – Buôn Đôn +400
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Đắk Nông – Đắk Mil +400
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Quảng Trị – Vĩnh Linh +400
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Quảng Bình – Bố Trạch +400
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc +400
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Phú Yên – Sông Hinh +400

Theo Nhà nôg

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác