Tháng 1/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 38,889.94 182.07
SVR L 36,155.00 169.27
SVR 5 31,078.80 145.50
SVR GP 30,902.69 144.68
SVR 10 30,477.94 142.69
SVR 20 30,353.63 142.11
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.360 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác