Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 27700 Gia Lai – TP.Pleiku +200
Mủ cao su RSS3 27700 Bình Phước – Lộc Ninh +200
Mủ cao su RSS3 27700 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +200
Mủ cao su RSS3 27700 Bình Dương – Bến Cát +200
Mủ cao su RSS3 27700 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +200
Mủ cao su RSS3 27700 Kon Tum – TP.Kon Tum +200
Mủ cao su RSS3 27700 Đắk Lắk – Buôn Đôn +200
Mủ cao su RSS3 27700 Đắk Nông – Đắk Mil +200
Mủ cao su RSS3 27700 Quảng Trị – Vĩnh Linh +200
Mủ cao su RSS3 27700 Quảng Bình – Bố Trạch +200
Cao su SVR10 22700 Gia Lai – TP.Pleiku +200
Cao su SVR10 22700 Bình Phước – Lộc Ninh +200
Cao su SVR10 22700 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +200
Cao su SVR10 22700 Bình Dương – Bến Cát +200
Cao su SVR10 22700 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +200
Cao su SVR10 22700 Kon Tum – TP.Kon Tum +200
Cao su SVR10 22700 Đắk Lắk – Buôn Đôn +200
Cao su SVR10 22700 Đắk Nông – Đắk Mil +200
Cao su SVR10 22700 Quảng Trị – Vĩnh Linh +200
Cao su SVR10 22700 Quảng Bình – Bố Trạch +200
Cao su SVR3L 27500 Gia Lai – TP.Pleiku +200
Cao su SVR3L 27500 Bình Phước – Lộc Ninh +200
Cao su SVR3L 27500 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +200
Cao su SVR3L 27500 Bình Dương – Bến Cát +200
Cao su SVR3L 27500 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +200
Cao su SVR3L 27500 Kon Tum – TP.Kon Tum +200
Cao su SVR3L 27500 Đắk Lắk – Buôn Đôn +200
Cao su SVR3L 27500 Đắk Nông – Đắk Mil +200
Cao su SVR3L 27500 Quảng Trị – Vĩnh Linh +200
Cao su SVR3L 27500 Quảng Bình – Bố Trạch +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Gia Lai – TP.Pleiku +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Bình Phước – Lộc Ninh +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Bình Dương – Bến Cát +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Kon Tum – TP.Kon Tum +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Đắk Lắk – Buôn Đôn +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Đắk Nông – Đắk Mil +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Quảng Trị – Vĩnh Linh +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Quảng Bình – Bố Trạch +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Phú Yên – Sông Hinh +100

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác