Loại cao su ĐVT Giá Cửa khẩu Mã GH
Cao su tự nhiên Việt Nam đã định chuẩn về kỹ thuật SVR CV60. 35KGS/BàNH. tấn $1.535 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành SVR 3L (Bale/35 kgs – 36 Bales/pallet – pallet/1260kgs) tấn $1.485 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên đã qua sơ chế SVRCV60. 35 kg/ bành. Hàng đóng đồng nhất trong pallet. tấn $1.490 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su hổn hợp SVR 3L ( compound rubber SVR 3L ) hàng đã định hình kỹ thuật đóng hàng đồng nhất . 35kgs/bành. hàng sản xuất tại Việt Nam . hàng mới 100% tấn $1.615 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su tự nhiên SVR 10 tấn $1.434 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su tư nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bầnh SVR CV60( Bale/35 kgs – 36 Bales/pallet – pallet/1260kgs) tấn $2.150 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành loại SVR-CV50. 35kg/bành. đã qua sơ chế. Xuất xứ: Việt Nam tấn $1.800 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Mủ cao su tự nhiên Latex HA. 60% DRC. dạng lỏng. chứa trên 0.5% hàm lượng Amoniac tấn $1.240 ICD TRANSIMEX SG FOB
Cao su thiên nhiên đã qua sơ chế định chuẩn kỹ thuật SVR3L. Hàng đóng bành. trọng lượng 33.33kg/bành tấn $1.420 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên đã qua sơ chế định chuẩn kỹ thuật SVR10. Hàng đóng bành. trọng lượng 33.33kg/bành tấn $1.410 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR 3L; Xuất xứ: Việt Nam; hàng đóng đồng nhất 1.26 TAN/ PALLET tấn $1.545 ICD TRANSIMEX SG FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR 3L; Xuất xứ: Việt Nam; hàng đóng đồng nhất 1.26 TAN/PALLET tấn $1.545 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên SVR20 (đã định chuẩn kỹ thuật). mới 100% tấn $1.460 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật loại SVR10. 16 kiện. tổng cộng: NW=1260 kgs/kiện. GW= 1360 kgs/kiện. tấn $1.550 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên sơ chế ( đã định dạng kỹ thuật) SVR3L Đóng đồng nhất 1.260 kg / kiện. Xuất xứ: Việt Nam tấn $1.570 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kĩ thuật ( TNSR) SVR20 tấn $1.170 ICD TRANSIMEX SG FOB
Cao su thiên nhiên đã qua sơ chế định chuẩn kỹ thuật SVR3L. Hàng đóng bành. trọng lượng 33.33kg/bành tấn $1.519.25 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn SVR 3L. hàng đóng đồng nhất 1260 KGS/ KIệN tấn $1.620 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR 10 DạNG KHốI. HàNG SảN XUấT TạI Việt Nam. MớI 100% tấn $1.564 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành loại SVR 10. 33.33kg/bành. đã qua sơ chế. Xuất xứ: Việt Nam tấn $1.380 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su hỗn hợp SVR3L. NW= GW= 35 kgs/bành. tấn $1.500 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn KT (TSNR) SVR 3L . 16 pallet Gỗ. 1.26 tấn/pallet. Hàng mới 100%. tấn $1.500 ICD TRANSIMEX SG FOB
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn SVR 3L. hàng đóng đồng nhất 1260 KGS/ KIệN tấn $1.610 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên sơ chế đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR3L – đóng đồng nhất 1260 kg/ kiện. Xuất xứ: Việt Nam tấn $1.750 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên sơ chế đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR10 – đóng đồng nhất 1200 kg/ kiện. Xuất xứ: Việt Nam tấn $1.500 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên SVR 3L ( đã sơ chế ) . Hàng chất thống nhất thành từng bành. mỗi bành nặng 33.33 kg. Hàng đã định chuẩn kỹ thuật tấn $1.490 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (đã qua sơ chế). SVR CV 60. Xuất xứ: Việt Nam. hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/ pallet tấn $2.027.97 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su tự nhiên được cô đặc bằng ly tâm. Hàng Xuất xứ: Việt Nam. Bơm 21 tấn vào 1 túi / 01 cont 20′. tấn $1.130 Cảng ICD Phước Long 3 FOB

Theo Vinanet

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác