Hiệp hội Cao su Việt Nam đã được Tổ chức Nghiên cứu Cao su quốc tế IRSG (International Rubber Study Group) công nhận là Hội viên liên kết từ ngày 03/11/2014.

Là thành viên liên kết của IRSG, Hiệp hội Cao su Việt Nam được IRSG cung cấp tất cả số liệu thống kê về sản xuất và tiêu thụ cao su của các nước, các báo cáo phân tích hiện trạng hoặc dự báo tình hình cung cầu trên thế giới và mời dự các cuộc họp của nhóm chuyên gia tư vấn định kỳ hằng năm.

IRSG là tổ chức liên chính phủ giữa các nước sản xuất và tiêu thụ cao su, được thành lập từ năm 1944, hiện có trụ sở tại Singapore. IRSG đang có 36 Hội viên cấp quốc gia và 120 thành viên liên kết – là các tổ chức, doanh nghiệp quan tâm đến các ấn phẩm của IRSG. Điểm mạnh của IRSG là khả năng thu thập, tổng hợp số liệu thống kê ngành cao su của các nước, từ đó, có cơ sở để IRSG và các hội viên, thành viên dự báo tình hình cung cầu cao su thế giới. Từ năm 2014, IRSG khởi động Dự án Phát triển ngành cao su thiên nhiên bền vững để kết nối giữa các bên liên quan nhằm đảm bảo nguồn cung cho các nhà công nghiệp chế biến và các quốc gia sản xuất có hướng quy hoạch sản xuất cân đối với nhu cầu.

Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác