Ngày 20/2/2014, Chủ tịch Hiệp hội Cao su Việt Nam đã ký văn bản số 33/HHCS gửi các Hội viên Hiệp hội và các tổ chức quốc tế như IRCo, ARBC và các thành viên, Hiệp hội Cao su Trung Quốc, Hiệp hội Cao su Ấn Độ về khuyến cáo của Hiệp hội Cao su Việt Nam nhằm ngăn chặn giá cao su giảm sâu.

Nội dung văn bản số 33/HHCS ngày 20/2/2014 như sau:

Giá cao su thiên nhiên giảm mạnh từ đầu năm đến nay và gần sát với giá thành, do lượng cao su tồn kho trên thế giới vào cuối năm 2013 nhiều hơn các năm trước, dù nhu cầu vẫn tăng nhưng nguồn cung tăng nhanh hơn.

Để giá cao su được phục hồi và không gây lỗ cho người sản xuất, nguồn cung cần được cân đối với nhu cầu và giá bán không được quá thấp như hiện nay.

Đồng thuận với khuyến cáo của ba nước sản xuất cao su thiên nhiên hàng đầu gồm Thái Lan, Indonesia và Malaysia, Hiệp hội Cao su Việt Namđề ngh các Hội viên và các đơn vị, cá nhân trong nước nên giảm sản lượng cao su trong năm 2014 và không bán với giá thấp hơn giá quốc tế nhằm ngăn chặn giá giảm sâu hơn mức hiện nay.

Theo Hiệp hội cao su Việt Nam

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác