Thông tin từ cuộc họp Hội đồng định giá cao su mở rộng lần thứ 3 năm 2014 vào ngày 20/11 cho thấy mặc dù giá cao su thấp từ đầu năm đến nay nhưng tình hình tiêu thụ của VRG vẫn ổn định. Bên cạnh đó sản lượng khai thác có khả năng vượt cao.

VRG: Tiêu thụ ổn định, sản lượng khả quan

Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Tập đoàn và nỗ lực các đơn vị, VRG đã tiêu thụ tốt mặc dù giá cao su giảm mạnh. Ảnh: Tùng Châu

Biểu dương sự nỗ lực, quyết liệt của các đơn vị
Theo Ban Xuất nhập khẩu VRG, trong 10 tháng đầu năm, giá cao su biến động theo xu hướng giảm mạnh, ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ. Đơn cử tháng 1/2014 giá bình quân SMR L là 2.235 USD/tấn thì đến tháng 10 chỉ còn 1.820 USD/tấn. Từ tháng 4 đến tháng 8/2014 do có chênh lệch giữa giá SVR 3L theo HĐDH và giá sản bán chuyến khá lớn (220-260 USD/tấn), có một số khách hàng chậm nhận hàng theo đúng tiến độ đã ảnh hường đến tồn kho các đơn vị. Tiêu thụ theo hợp đồng chuyến xuất khẩu và nội tiêu cũng gặp khó khăn và chậm lại, nhất là chủng loại SVR 3L và SVR CV60. Một số công ty có giá bán thấp hơn giá thành do chưa điều chỉnh kịp giá khi giá cao su giảm mạnh trên thị trường.
Đến 14/10, VRG đã chế biến được 273.363 tấn mủ, đạt 80,6% KH, bằng 101,9% lượng chế biến cùng kỳ 2013, nhiều hơn 4.974 tấn, thu mua mủ nước tiểu điền được 49.884 tấn, đạt 73% KH. Về tiêu thụ, đã thực hiện được 272.209 tấn, bằng 108% lượng tiêu thụ cao su cùng kỳ năm 2013, trong đó xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu đạt 102.404 tấn (65% KH 2014), tiêu thụ nội địa đạt 169.805 tấn (97,5% KH 2014).
Về công thức giá HĐDH cho năm 2015, TGĐ Trần Ngọc Thuận đồng ý với đề xuất của Ban Xuất nhập khẩu và tổ tư vấn giá theo 4 công thức theo hướng giảm hơn so 2014. Ngoài ra còn đề xuất thêm công thức đặc thù trên thực tế để mở rộng khả năng đàm phán với khách hàng.
Tập đoàn đã 2 lần điều chỉnh giảm giá cho HĐDH vào ngày 29/7 và ngày 12/9 để đảm bảo tiêu thụ cho các đơn vị, cũng như đã ban hành 22 lượt giá sàn từ 1/1 đến 20/11. Theo nhận định của Phó TGĐ VRG Lê Xuân Hòe, thời gian qua với tình trạng giá cao su giảm liên tục, lãnh đạo VRG đã có chủ trương sử dụng nhiều biện pháp linh hoạt, kể cả HĐDH và hợp đồng chuyến nhằm tăng tiêu thụ, giảm tồn kho cho các đơn vị. Nhờ vậy đến nay tình hình tiêu thụ các đơn vị tương đối tốt, lượng tồn kho đến 14/11 chỉ 48.257 tấn, thấp hơn lượng tồn kho cùng kỳ 2013 khoảng 4.000 tấn, trong đó 2/3 lượng hàng đã ký hợp đồng, chờ giao cho khách hàng. “Từ nay đến cuối năm mặc dù chưa có dấu hiệu giá bán khởi sắc nhưng chúng ta vẫn đảm bảo tiêu thụ được, cố gắng không giải quyết trường hợp nào bán dưới giá sàn là ổn”, ông Hòe nói.
TGĐ Trần Ngọc Thuận cũng đánh giá cao nỗ lực, quyết liệt của các đơn vị trong công tác tiêu thụ. “Từ nay đến cuối năm chỉ còn 1 tháng 10 ngày, các đơn vị phải nỗ lực hơn nữa, và cũng chuẩn bị cho năm 2015 dự báo nhiều khó khăn hơn”, TGĐ động viên. TGĐ cũng biểu dương các đơn vị đã ký được hợp đồng dài hạn trên 60%, nhất là đơn vị có truyền thống thực hiện tốt như Dầu Tiếng, sau này xuất hiện các đơn vị khác như Đồng Nai, Phú Riềng, Phước Hòa…Đặc biệt một số đơn vị khu vực Tây Nguyên cũng đã có nỗ lực ký HĐDH.
Dự kiến sản lượng vượt cao
Tính đến ngày 14/11, toàn Tập đoàn đã khai thác được 259.317 tấn, đạt 82,2% kế hoạch 2014. Tiến độ khai thác toàn Tập đoàn bằng 100,8% so với tiến độ cùng kỳ năm 2013, cao hơn 1.700 tấn. Trong đó tiến độ các công ty miền Đông đạt 84%, khu vực Tây Nguyên đạt 77,8%, Duyên hải miền Trung đạt 85,4%, tại Lào đạt 73,6%.
Đã có nhiều đơn vị thực hiện sản lượng khá cao, có khả năng hoàn thành kế hoạch sớm và vượt nhiều. Tiêu biểu như Cao su Kon Tum đến 19/11 đã đạt 13.000 tấn của 13.500 tấn kế hoạch, đạt 96%. Ông Lê Khả Liễm, TGĐ công ty cho biết dự kiến sẽ vượt 1.000 tấn cho đến cuối năm.
Công ty TNHH MTV CS Phú Riềng cũng nhận định khả năng vượt cao. Ông Lê Thanh Tú, TGĐ công ty cho biết đến ngày 19/11, công ty đã khai thác đạt 92% của kế hoạch 23.500 tấn. Dự kiến đến cuối năm sẽ đạt trên 26.000 tấn, vượt kế hoạch 10%, tương đương 2.300 tấn, về trước kế hoạch 20 ngày. Công ty sẽ tiếp tục giữ vững năng suất vườn cây 2 tấn/ha năm thứ 8 liên tiếp, có 11/12 nông trường đạt trên 2 tấn/ha.
Ngoài ra các công ty Bình Long, Đồng Nai… cũng có khả năng vượt khoảng 1.500 tấn mỗi đơn vị. TGĐ Trần Ngọc Thuận đã biểu dương các đơn vị có tấn sản phẩm vượt cao, đóng góp vào sản lượng chung của Tập đoàn. Đây cũng là chỉ tiêu duy nhất mà VRG có khả năng đạt và vượt kế hoạch khi kết thúc năm 2014.
Ngọc Khanh

Theo Tạp chí CSVN

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác