Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải Quan, xuất khẩu cao su thiên nhiên tháng 7/2014 ước đạt 102.099 tấn với giá trị khoảng 172,884 triệu USD, đơn giá xuất khẩu bình quân khoảng 1.693 USD/tấn.

So với tháng trước (6/2014), xuất khẩu cao su thiên nhiên tăng 10,3% về lượng, tăng 8,8% về giá trị và giảm1,3% về giá.

Xuất khẩu cao su thiên nhiên 7 tháng đầu năm 2014 ước đạt 449.560 tấn với giá trị khoảng 822.943 triệu USD, đơn giá xuất khẩu bình quân khoảng 1.831 USD/tấn. So với cùng kỳ năm 2013, xuất khẩu cao su thiên nhiên giảm 10,3% về lượng, giảm mạnh 32,7% về giá trị và giảm 24,9% về giá.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với 182.395 tấn, chiếm 40,6% tổng lượng xuất khẩu (giảm 22% so với cùng kỳ năm trước), giá trị đạt321.168 triệu USD, chiếm 39,0% tổng kim ngạch xuất khẩu cao su thiên nhiên trong 7 tháng 2014 (giảm 41,1% so với cùng kỳ năm trước). Tiếp đến là thị trườngMalaysia đạt 88.510 tấn (thị phần 19,7%, giảm 15,2%) và Ấn Độ 35.673 tấn (thị phần 7,9%, giảm 5,8%).

Nhập khẩu cao su thiên nhiên của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2014 khoảng 53.242 tấn với kim ngạch97,746 triệu USD, giảm 7,8% về lượng và giảm 32% về giá trị so với cùng kỳ năm trước, thị trường nhập chủ yếu từ Cambodia (42,7%), Khu chế xuất Việt Nam (17,4%), Lào (14,1%) và Thái Lan (11,4%).

Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác