Công ty CP Cao su Tây Ninh (MCK TRC) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2014.

Theo đó, 5 tháng đầu năm, công ty thu hoạch được 2.859,4 tấn mủ cao su, đạt 130% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận lũy kế trong 5 tháng đạt gần 73 tỷ đồng, bao gồm 14,8 tỷ đồng từ sản xuất, kinh doanh cao su; 15,4 tỷ đồng từ hoạt động tài chính; 42,5 tỷ đồng từ hoạt động thanh lý cây sao su.

Hết tháng 5, TRC tồn kho 1.032,3 tấn, trong đó tồn kho 921,8 tấn mủ khai thác, 110,5 tấn mủ gia công.

Tính chung 5 tháng, giá bán bình quân 1 tấn cao su là 46,8 triệu đồng.

Tháng 6/2014, công ty dự kiến khai thác 839 tấn mủ cao su, chế biến 1.250 tấn, tiêu thụ 1.225 tấn, trong đó tiêu thụ nội địa 938 tấn, xuất khẩu 287 tấn.

Theo Gafin.vn

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác