Là một trong những quốc gia đứng vị trí thứ ba về sản lượng và thứ tư về giá trị xuất khẩu cao su thiên nhiên trên thế giới, nhưng ngành cao su Việt Nam đang phải đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức đòi hỏi phải có những giải pháp đồng bộ để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

img_54f7e3bfdb2cbSản lượng tăng, giá trị xuất khẩu giảm – Vì sao?

Theo