Tháng 7/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 42,379.96 194.58
SVR L 40,108.85 184.15
SVR 5 32,049.05 147.15
SVR GP 31,880.04 146.37
SVR 10 31,489.20 144.58
SVR 20 31,373.00 144.05
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3%  tỷ giá: 1 USD=21.780 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác