Tháng 4

Giá chào bán

VND/Kg

US Cents/Kg

SVR CV

50,738.91

240.75

SVR L

47,253.42

224.22

SVR 5

39,331.85

186.63

SVR GP

39,147.87

185.76

SVR 10

38,698.13

183.62

SVR 20

38,575.47

183.04

Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.075 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác